• /ˈvɪzɪtənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thơ ca) đến thăm, thăm viếng

  Danh từ

  (thơ ca) người đến thăm, khách
  (động vật học) chim di trú

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X