• /¸kæpitə´listic/

  Thông dụng

  Xem capitalist

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tư bản
  tư bản chủ nghĩa
  capitalistic order of production
  trật tự sản xuất tư bản chủ nghĩa
  capitalistic system
  chế độ tư bản chủ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X