• /'kæpitəlist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà tư bản
  cockroach capitalist
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tư bản nhỏ, tiểu chủ

  Tính từ

  Cách viết khác capitalistic

  Tư bản, tư bản chủ nghĩa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người theo chủ nghĩa tư bản
  nhà giàu
  nhà tư bản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  communist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X