• /´neglidʒəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính cẩu thả, tính lơ đễnh
  Việc cẩu thả; điều sơ suất
  Sự phóng túng (trong (nghệ thuật))

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự khinh suất
  sự sơ suất
  contributory negligence
  sự sơ suất góp phần
  culpable negligence
  sự sơ suất đáng trách
  sự sơ suất khinh suất
  tính cẩu thả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X