• Toán & tin

  hệ thống mang
  frequency carrier system
  hệ thống mang tần số
  hệ thống sóng mang
  long-haul carrier system
  hệ thống sóng mang tầm xa
  open-wire carrier system
  hệ thống sóng mang dây trần
  hệ thống tải

  Điện tử & viễn thông

  hệ thống dòng mạng

  Kỹ thuật chung

  hệ sóng mang
  offset carrier system
  hệ sóng mang dịch vị
  on-plus-one carrier system
  hệ sóng mang một cộng một

  Xây dựng

  hệ thống sóng mang, hệ thống tải ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X