• /ˈkæviˌɑt , ˈkæviˌæt , ˈkɑviˌɑt , ˈkɑviˌæt , keɪviˌɑt , keɪviˌæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự báo cho biết trước
  Sự ngừng kiện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự báo trước
  sự ngừng kiện

  Kỹ thuật chung

  ngừng kiện

  Kinh tế

  giấy báo trước
  sự xin đình chỉ thủ tục tố tụng
  thông báo đình chỉ hành động
  thông báo ngưng trả tiền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X