• /bi'weə/

  Thông dụng

  Động từ

  Cẩn thận, chú ý; đề phòng
  beware of the dog!
  cẩn thận, có chó đấy!
  beware of pickpockets
  coi chừng bọn móc túi đấy!

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  court , invite , risk , take on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X