• /¸ædmə´niʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác admonishment

  Danh từ
  Sự khiển trách, sự quở mắng, sự la rầy
  Sự răn bảo lời khuyên răn, lời khuyên nhủ, lời động viên
  Sự cảnh cáo, lời cảnh cáo
  Sự nhắc nhở, lời nhắc nhở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X