• /´kævil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cãi bướng, sự cãi vặt; sự gây chuyện cãi nhau vặt

  Nội động từ

  ( + about, at) cãi bướng, cãi vặt; gây chuyện cãi nhau vặt

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  find fault , criticize , carp , niggle , nitpick , pettifog , belittle , bicker , criticism (speciousor frivolous) , criticize.--n. objection , exception , haggle , objection , quibble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X