• /ka:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá chép

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá chép
  black carp
  cá chép đen
  devilled carp
  cá chép nướng
  largemouth carp
  cá chép miệng rộng
  leather carp
  cá chép trơn
  mirror carp
  cá chép gương
  silver carp
  cá chép bạc
  cá gáy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  ignore , let go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X