• /əb'ʤekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phản đối, sự chống đối
  to take objection
  phản đối
  to raise no objection
  không phản đối
  Sự bất bình; sự không thích, sự khó chịu
  Điều bị phản đối
  Lý do phản đối

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phản đối
  Objection to Contractor's Employees
  phản đối nhân viên của nhà thầu
  sự đòi bồi thường
  sự kháng nghị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X