• /'sensəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều tra dân số

  Ex: "The census will tell you the population is about 3,000, but they still maintain it's 5,200."

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  tổng điều tra

  Kỹ thuật chung

  sự kiểm kê

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X