• /i,nju:mə'rei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đếm; sự kể; sự liệt kê
  Bảng liệt kê

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đếm, sự liệt kê
  enumeration of constants
  sự liệt kê các hằng số


  Kỹ thuật chung

  liệt kê
  enumeration constant
  hằng số liệt kê
  enumeration of constants
  sự liệt kê các hằng số
  enumeration tag
  thẻ liệt kê
  enumeration type
  kiểu liệt kê
  induction by simple enumeration
  phép quy nạp bằng liệt kê
  sự đếm
  sự liệt kê
  enumeration of constants
  sự liệt kê các hằng số

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X