• /'tæli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiểm điểm (hàng hoá, tên...); sự tính toán (nợ nần..)
  Số điểm, số tính toán (tiền chi tiêu...)
  Nhãn (ghi tên hàng giao, nhận); biển (khắc tên cây vi du nhu ở vườn bách thảo...)
  (pháp lý) bản sao, bản đối chiếu; vật đối chiếu
  (sử học) thẻ ghi nợ; thẻ gỗ khắc dấu để ghi các mục tính toán

  Ngoại động từ tallied

  Kiểm (tên, hàng hoá...)
  Gắn nhãn, đeo biển vào
  (sử học) khắc dấu (để ghi nợ...)

  Nội động từ

  Kiểm, đếm
  Phù hợp, ăn khớp (về câu chuyện, số lượng..)
  what you say doesn't tally with what he told me
  điều anh nói không phù hợp với điều nó đã nói với tôi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự kiểm (hàng), nhãn, biển, cuống (vé), thẻ hàng, thẻ hành lý, biên lai, kiểm (hàng), gắn thẻ hành lý, gắn thẻ hàng hoá

  Cơ - Điện tử

  Sự kiểm hàng, nhãn, thẻ, biển, cuống vé, (v)kiểm hàng, đeo nhãn, đeo thẻ

  Toán & tin

  băng kiểm
  kiếm
  tally diagrams
  giản đồ đếm kiểm
  tally roll
  băng kiểm
  tally word
  từ kiểm, từ đếm
  sự đếm (tổng)

  Kỹ thuật chung

  đếm
  nhãn
  nhãn hiệu
  gán
  số hiệu
  sự đếm
  sự kiểm (hàng)
  sự kiểm tra

  Kinh tế

  ăn khớp
  bản kê bốc dỡ hàng
  bản sao
  dán nhãn hiệu
  danh mục hàng chuyên chở
  đếm
  đóng nhãn hiệu
  nhãn (ghi tên hàng hóa)
  nhãn ghi tên hàng hóa
  nhãn hiệu
  phù hợp
  phù hợp với
  tấm thẻ
  vật chứng
  vật đối chiếu
  việc đếm kiểm (khi bốc dỡ hàng)
  việc kiểm đếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X