• /´seʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhượng lại, sự để lại (đất đai, quyền hạn...)
  Vật nhượng lại, vật để lại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhượng
  benefit of cession
  quyền nhượng lại
  cession (ofproperty)
  sự chuyển nhượng (sản quyền)
  cession clause
  điều khoản chuyển nhượng
  cession of obligation
  chuyển nhượng trái quyền
  cession of rights
  chuyển nhượng quyền lợi
  nhượng lại
  benefit of cession
  quyền nhượng lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X