• Kỹ thuật chung

  hàm đặc trưng
  characteristic function (ofa set)
  hàm đặc trưng (của một tập hợp)
  filter characteristic function
  hàm đặc trưng của bộ lọc
  reduced characteristic function
  hàm đặc trưng rút gọn

  Kinh tế

  hàm đặc trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X