• /´tʃek¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  xem checkup
  Sự kiểm tra, sự kiểm soát; sự kiểm lại; sự kiểm tra toàn bộ (sức khoẻ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự kiểm tra

  Kinh tế

  sự kiểm tra
  check-up of documents
  sự kiểm tra chứng từ
  check-up on the spot
  sự kiểm tra tại chỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X