• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về phương diện hoá học
  this product is not chemically acceptable
  về phương diện hoá học, sản phẩm này không thể chấp nhận được

  Hóa học & vật liệu

  về hóa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X