• /tʃɔ:tl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cười giòn như nắc nẻ
  Đội hợp xướng
  Bài hát hợp xướng
  Đoạn điệp xô (mọi người nghe đề tham gia); đoạn đồng ca (trong bài hát)
  Tiếng đồng thanh, tiếng nói nhất loạt
  in chortle
  đồng thanh, nhất loạt
  to answer a question in chortle
  đồng thanh trả lời câu hỏi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X