• /snɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống thông hơi (của tàu ngầm, của người lặn) (như) snorkel
  Tiếng khịt mũi (tỏ ý chê bai, nghi ngờ)
  Sự khịt mũi; tiếng khịt khịt (của mũi; của máy...)
  (thông tục) một ngụm, một hớp rượu
  Khối lượng ma túy nhỏ được hít

  Nội động từ

  Thở phì phì
  ( + at) khịt khịt mũi, xì (tỏ vẻ sốt ruột, khinh bỉ..)
  to snort defiance at somebody
  khịt khịt mũi tỏ vẻ bất chấp người nào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cười hô hố

  Ngoại động từ

  Hít (ma túy)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dram , jigger , shot , sip , tot
  verb
  blow , breathe , drink , grunt , laugh , pant , puff , snore , sound

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X