• /tʃʌkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cười khúc khích; nụ cười thầm
  Sự khoái trá ra mặt
  Tiếng cục cục (gà)

  Nội động từ

  Cười khúc khích
  ( + over) khoái trá
  to chuckle over someone's defeat
  khoái trá trước sự thất bại của ai
  Kêu cục cục (gà mái)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X