• /´siηktʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây lưng, thắt lưng, đai lưng
  Thành luỹ, thành quách (xây quanh) thành phố)
  (kiến trúc) đường viền (quanh cột)

  Ngoại động từ

  Thắt dây lưng, thắt đai lưng (cho ai)
  Bao vây, vây quanh (một thành phố)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gờ chân cột

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X