• /in'klouʤə/

  Thông dụng

  Cách viết khác inclosure

  Danh từ

  Sự rào lại (đất đai...)
  Hàng rào vây quanh
  Đất có rào vây quanh
  Tài liệu đính kèm

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự rào lại

  Giao thông & vận tải

  đính kèm

  Hóa học & vật liệu

  vây bọc

  Xây dựng

  nơi khép kín
  vỏ bao che

  Điện lạnh

  sự đóng vỏ
  vách cách âm

  Điện

  vỏ hộp máy

  Kỹ thuật chung

  bộ tiêu âm
  khoang kín
  high-vacuum enclosure
  khoang kín chân không cao
  hàng rào
  latticed enclosure
  hàng rào mắt cáo
  safety enclosure
  hàng rào sự cố
  sheet pile enclosure
  hàng rào cọc tấm
  sự bọc
  tường ngăn
  tường vây
  bath enclosure
  tường vây nhà tắm
  vỏ bao
  vỏ bọc
  vỏ
  vỏ máy
  vỏ mỏng
  bricklaying in enclosure
  khối xây vỏ mỏng
  vỏ ngoài

  Kinh tế

  đất có rào vây quanh
  giấy tờ kèm theo, đính kèm
  giữ đất
  hàng rào vây quanh
  phụ kiện
  quây rào
  sự rào lại (đất đai)
  sự rào lại (đất đai...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X