• /´gə:dl/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Ê-cốt) cái vỉ nướng bánh
  Thắt lưng
  Vòng đai, vành đai
  a girdle of green fields round a town
  vòng đai cánh đồng xanh xung quanh thành phố
  (kỹ thuật) vòng, vòng kẹp
  (giải phẫu) đai
  shoulder (pectoral) girdle
  đai vai
  hip (pelvic) girdle
  đai hông, đai chậu
  Khoanh bóc vỏ (quanh thân cây)
  to be under somebody's girdle
  bị ai xỏ mũi, bị ai chi phối, bị ai điều khiển

  Ngoại động từ

  Thắt lưng; bao quanh bằng vòng đai
  Ôm
  to girdle somebody's waist
  ôm ngang lưng ai
  Bóc một khoanh vỏ (quanh thân cây)

  Chuyên ngành

  Y học

  đai, sự sắp xếp các xương hình cung hay hình vòng

  Kỹ thuật chung

  đai
  vòng đai
  girdle ulcer
  loét vòng đại ruột

  Địa chất

  vỉa mỏng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X