• /bi´gə:d/

  Thông dụng

  (bất qui tắc) ngoại động từ .begirt
  bi'ge:t
  buộc quanh, đánh đai quanh, bao quanh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X