• /´klæmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng la hét, tiếng la vang; tiếng ồn ào ầm ĩ; tiếng ầm ầm (sóng...)
  Tiếng kêu la, tiếng phản đối ầm ĩ

  Nội động từ

  La hét, la vang; làm ồn ào, làm ầm ĩ
  Kêu la, phản đối ầm ĩ
  to clamour out
  phản đối ầm ĩ, phản kháng ầm ĩ

  Ngoại động từ

  La hét, hò hét (để bắt phải...)
  to clamour somebody down
  hét cho ai câm đi
  to clamour for
  hò hét đòi
  to clamour somebody out of his house
  hò hét làm cho ai phải ra khỏi nhà

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X