• /´klæmpiη/

  Toán & tin

  sự giữ cố định

  Điện lạnh

  sự ghim (dạng sóng)

  Kỹ thuật chung

  kẹp chặt
  clamping collar
  vòng kẹp (chất dẻo)
  clamping screw
  bulông kẹp chặt
  clamping screw
  vít kẹp chặt
  clamping sleeve
  ống kẹp chặt
  hydraulic clamping
  sự kẹp (chặt) thủy lực
  hydraulic clamping
  sự kẹp chặt thủy lực
  magnetic clamping
  sự kẹp (chặt) bằng từ
  giữ chặt
  mạch ghim
  clamping circuit
  mạch ghim (sơ đồ điện)
  sự cặp
  sự điều chỉnh
  sự ghim
  back-porch clamping
  sự ghim thềm màu đen
  sự giữ
  sự giữ chặt
  sự kẹp
  sự móc
  sự siết
  tail stock clamping
  sự siết (chặt) ụ sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X