• /teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đuôi (thú vật, chim, cá...)
  to wag the tail
  vẫy đuôi
  Đuôi, đoạn cuối, đoạn chót
  the tail of a kite
  đuôi diều
  the tail of a comet
  đuôi sao chuổi
  the tail of a coat
  đuôi áo, vạt áo sau
  the tail of a procession
  đuôi đám rước
  the tail of one's eye
  đuôi mắt
  the tail of the class
  học trò bét lớp
  the tail of a storm
  rớt bão
  (thông tục) người đi theo ai, người theo dõi ai (không để người đó trông thấy)
  put a tail on somebody
  cho người bám đuôi ai
  Đoàn tuỳ tùng
  Bím tóc bỏ xoã sau lưng
  Đít, đằng sau (xe...)
  to walk at the tail of a cart
  theo sau xe bò
  ( số nhiều) mặt sấp (mặt không có hình đầu người của đồng tiền, ngửa lên khi chơi sấp ngửa)
  head(s) or tail(s)
  ngửa hay sấp
  ( số nhiều) áo đuôi tôm (áo ngoài dài của đàn ông, vạt sau vuốt thon và xẻ đôi) (như) tail-coat
  to look at someone out of the tail of one's eyes
  liếc ai
  to put (have) one's tail between one's legs
  sợ cụp đuôi
  Lấy làm xấu hổ, hổ thẹn
  to turn tail
  chuồn mất, quay đít chạy mất
  to twist someone's tail
  quấy rầy ai, làm phiền ai
  have one's tail between one's legs
  (thông tục) thất bại hoàn toàn; thua cúp đuôi
  on somebody's tail
  bám đuôi

  Ngoại động từ

  Theo dõi, bám sát gót
  he tailed the spy to his hotel
  nó bám theo tên gián điệp tới khách sạn của hắn
  Ngắt cuống (trái cây..)
  top and tail gooseberries
  bấm ngọn và ngắt cuống quả lý gai

  Nội động từ

  ( + in) đặt (xà nhà, rui, kèo) vào tường; cột vào
  ( + on to) buộc vào, nối vào
  to tail after
  theo sát gót; theo đuôi
  to tail up
  cắm mũi xuống (máy bay); nổi đuôi lên (cá)
  Nối đuôi nhau (đi vào)
  to tail up and down stream
  o tail to the tide
  Bập bềnh theo nước thuỷ triều
  tail away; tail off
  nhỏ dần đi; ít đi; yếu đi
  the noise tailed away
  tiếng động nhỏ dần đi
  Ấp úng (lời nhận xét..)
  Tụt lại đằng sau; tụt hậu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đuôi, chuôi, cán, tay cầm, cánh đuôi, phần dư

  Cơ khí & công trình

  buộc vào

  Ô tô

  phần đuôi (khung xe)

  Toán & tin

  đuôi; phần dư; (lý thuyết trò chơi ) mặt trái (đồng tiền)
  tail of wave
  đuôi sóng

  Xây dựng

  đuôi tấm lợp
  ở đuôi

  Điện tử & viễn thông

  đuôi (xung)
  sườn (xung)

  Kỹ thuật chung

  buộc
  chuôi
  tail end
  phần chuôi
  nghép
  đoạn cuối
  đuôi
  aircraft tail unit
  cụm đuôi máy bay
  bent-tail lathe dog
  thiết bị tốc máy tiện đuôi cong
  dove tail
  mộng đuôi én
  dove-tail tenon
  mộng đuôi én
  duck tail
  đuôi vịt
  fish tail burner
  đèn khí đuôi cá
  fish-tail bit
  mũi khoan đuôi cá
  gob tail
  đuôi tảng thủy tinh
  horse-tail structure
  cấu trúc đuôi ngựa
  rafter tail
  đuôi xà mái nghiêng
  rat-tail file
  giũa đuôi chuột
  swallow tail
  mộng gỗ đuôi én
  T-tail
  đuôi chữ T (máy bay)
  tail area
  đuôi phân phối
  tail bay
  phần kênh đuôi (đường thoát hoặc cống)
  tail circuit
  mạch đuôi
  tail clipping
  sự xén đuôi
  tail disk
  tín hiệu đuôi đoàn tàu
  tail end
  đoạn đuôi
  tail end process
  quá trình kết thúc đuôi
  tail escape
  kênh xả đuôi
  tail fin
  đuôi đứng (máy bay)
  tail fin
  sống đuôi
  tail fin or tailfin
  đuôi xe
  tail first configuration aircraft
  máy bay cấu hình đuôi đầu tiên
  tail frame
  khung đuôi
  tail heaviness
  độ nặng đuôi
  tail heavy
  nặng đuôi (khi kéo xe)
  tail lamp
  đèn đuôi
  tail lamp
  đèn đuôi (tàu)
  tail lamp
  đèn hiệu đuôi đoàn tàu
  tail light
  đèn đuôi
  tail light
  đèn hiệu đuôi
  tail light or lamp
  đèn đuôi
  tail of epididymis
  đuôi mào tinh hoàn
  tail of step
  đuôi bậc
  tail of the distribution
  đuôi phân bố
  tail of wave
  đuôi sóng
  tail pipe
  ống đuôi
  tail propeller
  cánh quạt đuôi
  tail rotor
  rôto đuôi (máy bay lên thẳng)
  tail shaft
  trục đuôi
  tail shock wave
  sóng xung kích đuôi
  tail skid
  bàn trượt đỡ đuôi
  tail skid
  bàn trượt đuôi
  tail skid
  sự trượt đuôi
  tail unit
  đuôi ngang
  tail vice
  ê tô để bàn có đuôi
  tail vise
  ê tô để bàn có đuôi
  tail wheel
  bánh đuôi
  twin-tail unit
  cánh đuôi kép
  twin-tail unit
  cụm đuôi kép
  V-tail
  đuôi chữ V
  wave tail
  đuôi sóng
  lề dưới
  nối
  nối vào
  mặt trái
  mục cuối
  phần sau
  phần dư
  ở phía sau
  phía đuôi
  phía sau
  tail lamp
  đèn phía sau
  tail light
  đèn phía sau
  tay cầm

  Kinh tế

  đuôi
  rump and tail saw
  dao cắt mông và đuôi gia súc
  tail fin
  vây đuôi
  tail pulling
  sự lột da từ đuôi
  tail stump
  gốc đuôi
  phần đuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X