• Thông dụng

  Danh từ

  Tay áo; ống tay áo
  to put something up one's sleeve
  bỏ vật gì trong tay áo
  to pluck someone's sleeve
  níu tay áo ai
  (kỹ thuật) ống ngoài, ống bọc ngoài, măngsông
  Ống bọc ngoài (một thanh dây cáp..)
  Bao cứng đựng đĩa hát (như) jacket

  Cấu trúc từ

  to have plan up one's sleeve
  chuẩn bị sẵn một kế hoạch
  to turn (roll) up one's sleeves
  xắn tay áo (để đánh nhau, để làm việc...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  ==

  Cơ khí & công trình

  ống côn trung gian
  ống khắc vạch (của panme)
  thân vỏ
  trụ ngoài (máy khoan cần)

  Ô tô

  ống lót xy lanh

  Xây dựng

  cái bao ngoài ống
  hộp (nối) cáp
  măng song mềm
  măng song trượt
  ống kíp mìn
  ống lồng nối
  ống nối trượt
  vỏ kíp mìn

  Điện

  ống bọc (ở đầu cắm phôn)

  Kỹ thuật chung

  khớp nối
  parallel-joint sleeve
  khớp nối chữ Y
  sleeve coupling
  khớp nối đối tiếp
  sleeve joint
  khớp nối lồng
  sleeve joint
  khớp nối ống
  splicing sleeve
  khớp nối cáp
  đồ gá kẹp
  đui di động
  đui
  bạc lót, ống bọc ngoài
  bạc nối
  măng song
  adjusting sleeve
  măng sông điều chỉnh
  insulation sleeve
  măng song cách nhiệt
  outer sleeve
  măng sông ngoài
  pipe sleeve
  măng song ống
  sleeve coupling
  khớp kiểu măng sông
  sleeve joint
  mối nối kiểu măng song
  sleeve nut
  măng sông
  sleeve socket
  măng song ống
  splicing sleeve
  măng song nối
  threaded sleeve
  măng song khía ren
  măng sông
  adjusting sleeve
  măng sông điều chỉnh
  insulation sleeve
  măng song cách nhiệt
  outer sleeve
  măng sông ngoài
  pipe sleeve
  măng song ống
  sleeve coupling
  khớp kiểu măng sông
  sleeve joint
  mối nối kiểu măng song
  sleeve socket
  măng song ống
  splicing sleeve
  măng song nối
  threaded sleeve
  măng song khía ren
  ống ngoài
  filling sleeve
  ống ngoài nhồi khí
  ống nhánh
  ống
  ống bọc
  ống cách điện
  ống kẹp
  ống lồng
  connecting sleeve
  ống lồng nối
  coupling sleeve
  ống lồng nối khớp
  ejector sleeve
  ống lồng đẩy ra
  outer sleeve
  ống lồng ngoài
  pouring sleeve
  ống lồng rót
  protection sleeve
  ống lồng bảo vệ
  protector sleeve
  ống lồng bảo vệ
  secondary sleeve
  ống lồng phụ
  sliding sleeve
  ống lồng trượt
  slip-on sleeve
  ống lồng trượt vào
  split sleeve
  ống lồng hai đầu nối
  threaded sleeve
  ống lồng có ren
  ống lót
  ống lót trục
  quill sleeve
  ông lót trục chính
  spindle sleeve
  ống lót trục chính
  ống lót trục chính
  ống vỏ
  ống nối
  ống sứ lót
  ống trượt
  clutch release bearing sleeve
  ống trượt của bạc đạn ly hợp
  sứ xuyên
  trụ trượt
  trục rỗng
  vỏ đĩa
  vòng kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X