• /´klipiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt, sự xén
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bài báo cắt ra
  Mẩu cắt ra

  Tính từ

  Sắc
  Nhanh
  (từ lóng) cừ, tuyệt, chiến
  to come in clipping time
  đến rất đúng giờ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mẩu (cắt ra)
  sự cắt rìa (xờm)
  sự sửa mép

  Xây dựng

  mẩu báo

  Điện lạnh

  sự xén đỉnh

  Kỹ thuật chung

  sự cắt
  sự cắt xén
  sự hạn chế
  sự xén
  sự xén bớt

  Kinh tế

  bài báo cắt ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cutting , piece , part

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X