• /´klɔk¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ máy đồng hồ
  like a clockwork
  đều đặn như một cái máy

  Tính từ

  Đều đặn, máy móc như một cái máy; như bộ máy đồng hồ
  with clockwork precision
  chính xác như bộ máy đồng hồ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cơ cấu định giờ
  cơ cấu đồng hồ

  Vật lý

  cấu đồng hồ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X