• Xây dựng

  chu trình khép kín

  Kỹ thuật chung

  mạch kín
  CCTV (closed-circuit television)
  sự truyền hình mạch kín
  closed circuit television
  truyền hình mạch kín
  Closed Circuit Television (CCTV)
  truyền hình mạch kín
  closed-circuit alarm system
  hệ báo động mạch kín
  closed-circuit alarm system
  hệ thống báo động mạch kín
  closed-circuit communication system
  hệ thống truyền thông mạch kín
  closed-circuit signaling
  sự báo hiệu mạch kín
  closed-circuit telegraph system
  hệ thống điện báo mạch kín
  closed-circuit television (CCTV)
  sự truyền hình mạch kín
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch kín
  mạch đóng
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch đóng
  mạch động
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch đóng

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  chu trình kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X