• /kɔ´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đối chiếu
  Bữa ăn nhẹ (ngoài bữa ăn chính)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự lọc (qua)

  Toán & tin

  dãy hòa trộn
  dãy so lựa

  Kỹ thuật chung

  sự phân loại
  sự sắp xếp
  sự so lựa

  Kinh tế

  sự so chiếu, đối chiếu (điện văn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X