• /´kɔlə¸fɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời ghi cuối sách (sách cổ)
  from title-page to colophon
  từ đầu đến cuối sách

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phần cuối sách
  thư vĩ

  Kinh tế

  nhãn hiệu của nhà xuất bản
  trang bản quyền
  trang tên sách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brand , label , trademark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X