• /ˈtreɪdˌmɑrk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) TM nhãn hiệu đăng ký
  Đặc điểm phân biệt
  a startling use of line and colour that is this artist's special trademark
  cách dùng đường nét và màu sắc một cách kỳ lạ là đặc trưng riêng biệt của nghệ sĩ này

  Ngoại động từ

  Đăng ký nhãn hiệu

  Kỹ thuật chung

  nhãn hiệu
  trademark (TM)
  nhãn hiệu mậu dịch
  nhãn hiệu thương mại
  nhãn thương mại

  Cơ - Điện tử

  Nhãn hiệu

  Nhãn hiệu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X