• /¸kɔmə´næliti/

  Thông dụng

  Danh từ ( số nhiều commonalities)

  Sự tương đồng
  Sự phổ biến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X