• /pli´bi:ən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bình dân (từ cổ,nghĩa cổ) La-mã
  Người bình dân, người thuộc tầng lớp xa hội thấp

  Tính từ

  Bình dân, hạ lưu
  of plebeian origins
  có dòng dõi bình dân
  Tầm thường, thô thiển, đê tiện
  plebeian tastes
  những sở thích tầm thường


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X