• /pleb/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( the plebs) ( số nhiều) quần chúng
  (từ lóng) như plebeian

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X