• /kəmˈplētiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bổ sung, bổ khuyết
  this appendix is merely completive
  phụ lục này chỉ có tính bổ khuyết mà thôi

  Xây dựng

  để bổ sung

  Kinh tế

  xí nghiệp liên hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X