• /ə'pendiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .appendices /”'pendiksiz/

  Phụ lục
  (y học) ruột thừa ( (cũng) vermiform appendix)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phụ lục [bản phụ lục]

  Y học

  ruột thừa (ruột dư)

  Kỹ thuật chung

  phụ lục
  phụ vào
  thêm vào

  Kinh tế

  phụ lục (sách)
  phần phụ đính (văn kiện)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X