• /'miәli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chỉ, đơn thuần

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  just , only , barely , quite , simply , solely , utterly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X