• /kəmprest/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị dồn nén

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bị nén

  Vật lý

  nén, ép, co

  Kỹ thuật chung

  bị ép (lò xo)
  bị nén
  được nén
  compressed nuclear matter
  vật chất hạt nhân được nén
  Compressed Serial Line Interface Protocol [Internet] (CompressedSerial Link Internet protocol) (CSLIP)
  Giao thức Internet tuyến nối tiếp được nén
  compressed signal
  tín hiệu được nén
  compressed speech
  tiếng nói được nén
  Compressed Volume File (CVF)
  tệp âm lượng được nén
  Digital Compressed (DCV)
  số được nén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X