• /´siəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo từng hàng, theo từng dãy, theo từng chuỗi, theo thứ tự
  Ra theo từng số (truyện in trên báo)
  serial rights
  bản quyền về truyện in theo từng số
  Ra từng kỳ (tạp chí)

  Danh từ

  Truyện ra từng số
  Tạp chí

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  theo thứ tự
  tuần tự
  bit serial
  truyền tuần tự bit
  bit serial form
  dạng tuần tự bit
  bit-serial transfer
  sự chuyển bit tuần tự
  serial access
  sự truy nhập tuần tự
  serial access device
  thiết bị truy nhập tuần tự
  serial access memory
  bộ nhớ truy nhập tuần tự
  serial access memory
  bộ nhớ truy cập tuần tự
  serial access storage
  bộ nhớ truy nhập tuần tự
  serial accumulator
  bộ cộng tuần tự
  serial by bit
  tuần tự từng bit
  serial by character
  tuần tự từng ký tự
  serial by word
  tuần tự từng từ
  serial card reader
  bộ đọc phiếu tuần tự
  serial connector
  bộ nối tuần tự
  serial device
  thiết bị (thực hiện chức năng) tuần tự
  serial digital computermay
  máy tính số tuần tự
  serial digital output
  đầu ra số tuần tự
  serial file
  tệp tuần tự
  serial file
  tập tin tuần tự
  serial input/output
  nhập/xuất tuần tự
  serial input/output
  vào/ ra tuần tự
  serial operation
  hoạt động tuần tự
  serial operation
  sự hoạt động tuần tự
  serial operation
  sự thao tác tuần tự
  serial operation
  thao tác tuần tự
  serial processing
  sự xử lý tuần tự
  serial processor
  bộ xử lý tuần tự
  serial programming
  sự lập trình tuần tự
  serial search
  sự tìm kiếm tuần tự
  serial sort
  sự sắp xếp tuần tự
  serial transfer
  sự truyền tuần tự
  serial transmission
  sự truyền nối tiếp (tuần tự)
  serial transmission
  sự truyền tuần tự
  SNAK (serialnumber activation key)
  khóa kích hoạt số tuần tự
  universal serial bus (USB)
  đường truyền dẫn tuần tự đa năng
  USB (universalserial bus)
  đường truyền dẫn tuần tự đa năng

  Xây dựng

  theo loạt
  theo sêri

  Y học

  theo từng hàng, từng dãy liên tiếp

  Kỹ thuật chung

  chuỗi
  principle over the serial convergence
  nguyên lý hội tụ đối với chuỗi số
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt)
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan chuỗi
  serial number of radio telegram
  số chuỗi của bức điện báo vô tuyến
  serial representation
  biểu diễn chuỗi
  liên tiếp
  serial behavior
  động thái liên tiếp
  serial carry
  nhớ liên tiếp
  loạt
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt)
  serial production
  sản xuất hàng loạt
  hàng loạt
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt)
  serial production
  sản xuất hàng loạt
  nối tiếp
  bit serial form
  dạng nối tiếp bit
  bit-serial transfer
  sự chuyển bit nối tiếp
  Block Serial Tunnel (BSTUN)
  đường hầm nối tiếp theo khối
  byte-serial transmission
  sự truyền nối tiếp byte
  Compressed Serial Line Interface Protocol [Internet] (CompressedSerial Link Internet protocol) (CSLIP)
  Giao thức Internet tuyến nối tiếp được nén
  Fast Serial Interface Processor (FSIP)
  bộ xử lý giao diện nối tiếp nhanh
  high speed serial interface
  giao diện nối tiếp tốc độ cao
  High Speed Serial Interface (ANSI) (HSSI)
  Giao diện nối tiếp tốc độ cao (ANSI)
  High-Speed Serial Interface (HSSI)
  giao diện nối tiếp tốc độ cao-HSSI
  Multi-Channel Buffered Serial Port (MCBSP)
  cửa nối tiếp đệm đa kênh
  parallel input serial output (PISO)
  nhập song song xuất nối tiếp
  parallel-serial computer
  máy tính song song-nối tiếp
  parallel-serial converter
  bộ nối tiếp hóa
  PISO (parallelinput serial output)
  nhập song song-xuất nối tiếp
  Programmable Serial Interface (PSI)
  giao diện nối tiếp có thể lập trình
  SCI (serialcommunications interface)
  giao diện truyền thông nối tiếp
  SDF (serialdata field)
  trường dữ liệu nối tiếp
  serial access
  sự truy nhập nối tiếp
  serial access
  truy cập nối tiếp
  serial access memory
  bộ nhớ truy cập nối tiếp
  serial accumulator
  bộ cộng nối tiếp
  serial accumulator
  bộ tích lũy nối tiếp
  serial adapter
  bộ tương thích nối tiếp
  serial adder
  bộ cộng nối tiếp
  serial addition
  cộng nối tiếp
  serial addition
  phép cộng nối tiếp
  serial behavior
  hành vi nối tiếp
  serial behaviour
  hành vi nối tiếp
  serial bit
  bit nối tiếp
  serial cable
  cáp nối tiếp
  serial cable connector
  đầu nối cáp nối tiếp
  serial card reader
  bộ đọc bìa nối tiếp
  serial communications
  truyền thông nối tiếp
  Serial Communications Controllers (SCC)
  các bộ điều khiển truyền thông nối tiếp
  serial communications interface (SCI)
  giao diện truyền thông nối tiếp
  serial computer
  máy tính nối tiếp
  serial connection
  kết nối nối tiếp
  serial correlation
  sự tương quan nối tiếp
  serial data field (SDF)
  trường dữ liệu nối tiếp
  Serial Data Loop (SDL)
  vòng dữ liệu nối tiếp
  serial data transmissions
  sự truyền dữ liệu nối tiếp
  serial digital computermay
  máy tính số nối tiếp
  serial dot character printer
  máy in ký tự điểm nối tiếp
  serial file
  tập tin nối tiếp
  serial full adder
  bộ cộng nối tiếp toàn phần
  serial full subtracter
  bộ trừ nối tiếp toàn phần
  serial half adder
  bộ cộng nối tiếp bán phần
  serial half subtracter
  bộ trừ nối tiếp bán phần
  Serial in , parallel out (SIPO)
  vào nối tiếp , ra song song
  Serial input / output (SIO)
  đầu vào / Đầu ra nối tiếp
  Serial Input data (SID)
  dữ liệu đầu vào nối tiếp
  serial input-parallel output (SIPO)
  nhập nối tiếp-xuất song song
  serial input-parallel output (SIPO)
  vào nối tiếp-ra song song
  serial input-serial output (SISO)
  nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
  serial input-serial output (SISO)
  vào nối tiếp-ra nối tiếp
  serial input/output (SIO)
  nhập/ xuất nối tiếp
  serial input/output (SIO)
  vào/ ra nối tiếp
  serial interface
  dao diện nối tiếp
  serial interface
  ghép nối tiếp
  serial interface
  giao diện nối tiếp
  serial interface
  giao tiếp nối tiếp
  serial interface adaptor (SIA)
  bộ điều hợp giao diện nối tiếp
  serial interface adaptor (SIA)
  bộ thích ứng giao diện nối tiếp
  Serial interface Processor (SIP)
  bộ xử lý giao diện nối tiếp
  serial key
  phím nối tiếp
  serial line
  đường dây nối tiếp
  serial line
  thao tác nối tiếp
  serial line
  tuyến nối tiếp
  Serial Line Internet Protocol (SLIP)
  giao thức Internet đường dây nối tiếp
  Serial Line Internet Protocol (SLIP)
  giao thức Internet tuyến nối tiếp
  serial machine
  máy tác động nối tiếp
  serial memory
  bộ nhớ nối tiếp
  serial mode
  chế độ nối tiếp
  serial mode
  kiểu nối tiếp
  serial mouse
  chuột nối tiếp
  serial networks
  các mạng nối tiếp
  serial number
  số nối tiếp
  serial operation
  hoạt động nối tiếp
  serial operation
  thao tác nối tiếp
  serial pointing device
  thiết bị trỏ nối tiếp
  serial port
  cổng nối tiếp
  serial port mode (SMOD)
  chế độ cổng nối tiếp
  serial printer
  máy in nối tiếp
  serial processing
  sự xử lý nối tiếp
  serial processor
  bộ xử lý nối tiếp
  serial programming
  sự lập trình nối tiếp
  serial punch
  máy đục lỗ nối tiếp
  serial reader
  bộ đọc nối tiếp
  serial rudders
  cánh láy hướng nối tiếp
  serial storage
  bộ lưu trữ nối tiếp
  serial storage
  bộ nhớ nối tiếp
  Serial Storage Architecture (SSA)
  kiến trúc bộ nhớ nối tiếp
  serial subtracter
  bộ trừ nối tiếp
  serial trackball
  bóng xoay nối tiếp
  serial transfer
  sự chuyển nối tiếp
  serial transfer
  truyền kiểu nối tiếp
  serial transmission
  sự truyền nối tiếp (tuần tự)
  serial transmission
  truyền nối tiếp
  serial-parallel
  nối tiếp-song song
  serial-parallel converter
  bộ chuyển đổi (dữ liệu) từ nối tiếp sang song song
  serial-parallel converter
  bộ chuyển nối tiếp-song song
  SIA (serialinterface adaptor)
  bộ điều hợp giao diện nối tiếp
  SIA (SerialInterface Adaptor)
  chíp giao diện nối tiếp
  SIO (serialinput/output)
  nhập/ xuất nối tiếp
  SIO (serialinput/output)
  vào/ ra nối tiếp
  SIPO (serialinput-parallel output)
  nhập nối tiếp-xuất song song
  SIPO (serialinput-parallel output)
  vào nối tiếp-ra song song
  SISO (serialinput-serial output)
  nhập nối tiếp-xuất nối tiếp
  SISO (serialinput-serial output)
  vào nối tiếp-ra nối tiếp
  SLIP (SerialLine Internet Protocol)
  giao thức Internet đường dây nối tiếp
  SMOD (serialport mode)
  chế độ cổng nối tiếp
  SSA (serialStorage Architecture)
  kiến trúc bộ nhớ nối tiếp
  universal serial bus (USB)
  buýt nối tiếp đa năng
  Universal Serial Bus (USB)
  buýt nối tiếp vạn năng
  USB (universalserial bus)
  buýt nối tiếp đa năng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  disordered

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X