• /kən'dɛnst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cô đặc
  condensed milk
  sữa đặc
  Súc tích
  a condensed account
  bài tường thuật súc tích

  Nguồn khác

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  được ngưng tụ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cô đặc
  đươc cô đặc
  sít lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X