• /səkˈsɪŋkt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn gọn, cô đọng, súc tích

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  lengthy , long-winded , wordy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X