• /dens/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dày đặc, chặt
  Đông đúc; rậm rạp
  a dense forest
  rừng rậm
  Đần độn, ngu đần

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đậm đặc

  Toán & tin

  trù mật
  dense in itself
  trù mật trong chính nó

  Xây dựng

  rậm rạp

  Kỹ thuật chung

  chắc nịch
  chắc sít
  không thấm
  kín
  nặng
  dense concrete
  bê tông nặng
  dense medium
  môi trường nặng
  đặc
  đậm
  dày đặc

  Địa chất

  đậm đặc, chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X