• /kən´dju:s/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đưa đến, dẫn đến, mang lại, góp phần sinh ra
  wealth does not conduce to happiness
  của cải không mang lại hạnh phúc


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X