• /'kɔnfæb/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) câu chuyện; chuyện phiếm, chuyện tán phét

  Nội động từ

  Nói chuyện; nói chuyện phiếm, tán phét

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X