• /kən,grætju'lei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chúc mừng, sự khen ngợi
  ( (thường) số nhiều) lời chúc mừng, lời khen ngợi
  please accept my congratulations
  xin anh hãy nhận những lời chúc mừng của tôi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X