• /¸kɔmen´deiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khen ngợi, sự ca ngợi, sự tán dương; sự tuyên dương
  Sự giới thiệu, sự tiến cử
  letters of commendation
  thư giới thiệu, thư tiến cử


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X